對聯(lián),春聯(lián),華夏對聯(lián)網(wǎng)

網(wǎng)站公告:華夏對聯(lián)網(wǎng)自建立以來(lái),一直以嚴謹的態(tài)度和豐富的內容,影響著(zhù)對聯(lián)文化的走向。您的支持,是華夏最大的動(dòng)力!

中秋節對聯(lián)

作者:陵江居士; 來(lái)源:未知; 標簽:中秋節貼什么對聯(lián) 兩岸對聯(lián) 人氣:


    中秋節是我國僅次于春節的第二大傳統節日,節期為農歷八月十五,是日恰逢三秋之半,故名中秋節,也叫仲秋節。又因這個(gè)節日在秋季、八月,故又稱(chēng)秋節、八月節。又因為有祈求團圓的信仰和相關(guān)節俗活動(dòng),故亦稱(chēng)團圓節、女兒節。中秋節的主要活動(dòng)都是圍繞"月"進(jìn)行的,所以又俗稱(chēng)月節、月夕。在唐朝,中秋節還被稱(chēng)為"端正月"。中秋佳節,別有景致在眼前:在品嘗月餅和觀(guān)賞明月的時(shí)候,如果約幾位知己好友或親朋,欣賞中秋節佳聯(lián),也不失為一種既文雅又能提高自己文學(xué)素養的賞月妙法。

一天秋似水,滿(mǎn)地月如霜。
二儀含皎潔,四海盡澄?[。
天上一輪滿(mǎn),人間萬(wàn)家明。
天上一輪月,人間萬(wàn)里明。
中天一輪滿(mǎn),秋野萬(wàn)里香。

白日隨鶴舞,明月逐人歸。
半夜二更半,中秋八月中。
塵中人自老,天際月常明。
塵中人自老,天際月常圓。
冰壺含雪魄,銀漢漾金輝。

亭空千霜月,水續萬(wàn)古流。
春秋多佳日,山水有?[音。
綠窗明月在,青史古人無(wú)。
?s帷鑒明月,高情屬云天。
明月本無(wú)價(jià),高山皆有情。
 
皓月無(wú)幽意,?[風(fēng)有激情。
泛渚懷袁子,登樓學(xué)庾公。
清光問(wèn)會(huì )合,秋色正平分。
露從今夜白,月是故鄉明。

一曲霓裳傳玉笛,四圍云錦擁金徽。
人逢喜事精神爽,月到中秋光輝增。
人逢喜事精神爽,月到中秋分外明。
幾處笙歌留朗月,萬(wàn)家簫管樂(lè )中秋。
天上則瓊樓玉宇,人間亦貝闕珠宮。
 
玉輪光滿(mǎn)大千界,銀漢秋澄三五宵。
日射晚霞新世界,月臨天宇玉乾坤。
月靜池塘桐葉影,風(fēng)搖庭幕杜花香。
月滿(mǎn)一輪輝宇宙,花香千里到門(mén)庭。
占得清秋一半好,算來(lái)明月十分圓。
 
葉脫疏桐秋正半,花開(kāi)叢桂樹(shù)齊香。
金雞啼明天破曉,嫦娥起舞月?{懸。
魚(yú)戲平湖穿遠?O,雁鳴秋月寫(xiě)長(cháng)天。
叫月杜鵑喉舌冷,宿花蝴蝶夢(mèng)魂香。
明月清風(fēng)景物秀,神州春色畫(huà)圖新。
 
輪影漸移花樹(shù)下,鏡光如掛玉樓頭。
笙歌曲中千家月,紅藕香里萬(wàn)顆珠。
喜得天開(kāi)?[曠域,宛然人在廣寒宮。
霓裳舞起終宵朗,玉女歌揚徹夜輝。
爆竹聲中千家月,紅藕香里萬(wàn)顆珠。
 
人逢太治無(wú)窮樂(lè ),月到中秋分外明。
海上蟾生情共寄,天邊鳥(niǎo)倦念當歸。
幾處笙歌邀月老,萬(wàn)家糕餅樂(lè )中秋。
海畔驪龍珠復得,天心上兔鏡初磨。
皓月丹霞明上下,狂歌勁舞樂(lè )團圓。
 
占得?[秋一半好,趁將明月十分圓。
霓裳舞勁通明殿,玉女耿酣不夜城。
笙耿聲里千家月,餌餅香中百歲心。
人影歡移花樹(shù)下,蟾光高掛玉樓頭。
葉落疏桐秋正豐,花開(kāi)叢桂夜來(lái)香。
 
百年眷念波千疊,一片冰心月九垓。
月下有樓皆博餅,人涯無(wú)客不思家。
心隨皓月同升起,血與滄波共漫流。
最是蟾精無(wú)貴賤,平分秋色到蓬瀛。

三五良宵秋澄銀漢,大千世界光滿(mǎn)玉輪。
桂花開(kāi)際香云成海,月輪高處玉窟為宮。
銀漢無(wú)塵水天一色,金商應律風(fēng)月雙?[。
月兔霜娥上方拱照,瓊樓玉宇到處沾光。
桂子自金蟾而細落,濤聲逐白馬以齊來(lái)。

三五良宵,秋澄銀漢;大千世界,光滿(mǎn)玉輪。
桂花開(kāi)時(shí),香云成海;月輪高處,廣寒有宮。
庾亮登樓,平分秋色;袁宏泛渚,遍洗寰瀛。
袞冕羽衣,上方奏曲;瓊樓玉宇,?{處生寒。
銀漢流光,水天一色;金商應律,風(fēng)月雙清。
 
瓊宇高寒,捧出一輪月影;冰壺朗澈,平分五夜天香。
共賞圓月,不忘骨肉父老;喜迎中秋,懷念臺灣同胞。
輝映終宵,明月妝成銀世界;香波滿(mǎn)斗,瑞煙籠罩碧琉璃。
佳節倍思親,盼望和談成一統;明月?tīng)幩洼x,實(shí)現合作共升平。

本文網(wǎng)址:

相關(guān)信息

{sdcms:include("sdcms_foot.htm")}